Belijning en verkeerstekens op openbare wegen

Diverse markeringsproducten kunnen aangebracht worden voor de markeringen op openbare wegen, zoals rand- en asbelijning, zebrapaden, arceringen, haaietanden, figuraties of verkeerspictogrammen en opschriften.

Voor de keuze van het juiste product, houden we rekening met verschillende factoren, zoals de veiligheid van de weggebruiker, de aard van het wegdek (asfalt, beton, klinkers...), de verkeersintensiteit, de voorgeschreven normen of opgelegde bestekvereisten inzake zichtbaarheid en stroefheid en specifieke factoren zoals weer, locatie, e.d. ... 

We maken een keuze uit volgende wegmarkeringsproducten :