Fabriekshallen

Belijningen voor uw stockage- of containervakken binnen of buiten, eventueel aangevuld met een duidelijke nummering brengt een overzicht en schept orde in uw magazijnen, loodsen, distributiecentra, stapelplaatsen e.d.... 

Markeringen, wit of gekleurd, creëeren een veilige werkomgeving door het toepassen van zebrapaden en wandelpaden, al dan niet aangevuld met symbolen zoals bijvoorbeeld voetganger. 

Afhankelijk van de ondergrond en de locatie, maken we een keuze uit volgende wegmarkeringsproducten :