Reinigen

Om een betere hechting van het markeringsproduct te verkrijgen, wordt het te markeren oppervlak vaak voorafgaandelijk gereinigd.

Ook voor andere reinigingsopdrachten kunt u bij De Groote Gaston terecht.

  Door gebruik te maken van de aangepaste apparatuur van de veegzuigwagen kunnen wegen en greppels, parkings en terreinen, grondig worden geborsteld.

  Ter bestrijding van onkruid, beschikt De Groote Gaston NV over een veegzuigwagen met onkruidborstel.

  Om sterk vervuilde oppervlakten te reinigen kan De Groote Gaston NV eveneens cleanen door middel van een hogedrukwegdekreiniger. 

  Het hogedruksysteem zorgt voor een zeer grondige reiniging van het oppervlak door het water tot 250 bar te projecteren over de volledige breedte van de wagen.

  Etsen is een oppervlaktebehandeling waarbij door middel van zoutzuur de ondergrond gereinigd en opgeruwd wordt om een betere hechting van de markering te verkrijgen. Etsen wordt vaak toegepast voorafgaandelijk aan het aanbrengen van tweecomponentenverf op een gepolierde beton.

  De waterstraler wordt veelal ingezet om markeringen te verwijderen of het wegdek op te ruwen, maar uiteraard ook voor een grondige reiniging kan waterstralen toegepast worden, zoals voor het verwijderen van cementsluier of bitumen, het verwijderen van rubbersporen op start- en landingsbanen e.d.

  De waterstraler reinigt onder hoge druk tot 2500 bar.